Dziękujemy za pobranie pliku.

  • Poczekaj, aż się zakończy pobieranie*.
  • Wyjdź z sieci µTorrent, jeśli aplikacja jest uruchomiona
  • Uruchom µTorrentWeb.dmg, aby zainstalować.
  • µTorrent Web zostanie uruchomiony po zainstalowaniu.

* Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, spróbuj ponownie.


* Masz problem z instalacją na komputerze Mac? Tutaj znajdziesz rozwiązanie.

Urządzenie jest niezgodne z µTorrent Web na komputery Windows.

Czy chcesz pobrać produkt µTorrent Web na komputery z systemem Windows?

[TAK]

[Nie, chcę opuścić tę stronę.]