Salamat sa pag-download.

  • Hintaying matapos ang pag-download.*
  • Lumabas sa µTorrent Web kung tumatakbo ang application
  • Paganahin ang µTorrentWeb.dmg para i-install.
  • Gagana ang µTorrent Web sa sandaling ma-install.

* Kapag hindi awtomatikong nagsimula ang iyong download, mangyaring subukang muli.


* Nagkakaproblema sa pag-install sa Mac? Hanapin ang solusyon dito.

Hindi akma ang device mo sa µTorrent Web para sa Windows.

Gusto mo bang i-download ang µTorrent Web para sa Windows?

[OO]

[Hindi, mangyaring hayaan akong magpatuloy sa pahinang ito.]