Mga µTorrent Download para sa Linux

Mag-download ng torrents sa Linux. Sinusuportahan ang 64-bit o 32-bit para sa Debian o Ubuntu, hanapin ang naaangkop na BitTorrent Linux torrent client na ida-download.

Hindi akma ang device mo sa µTorrent Web para sa Windows.

Gusto mo bang i-download ang µTorrent Web para sa Windows?

[OO]

[Hindi, mangyaring hayaan akong magpatuloy sa pahinang ito.]