Bezpieczny dostęp do aplikacji µTorrent Classic do systemu Windows lub Mac. Na dowolnym urządzeniu.

Korzystasz już z funkcji Remote?

Zaloguj się przy użyciu przeglądarki internetowej.

Nawiąż połączenie z aplikacją µTorrent Android.

µTorrent for Android Google Play Store badge

Zdalna rejestracja w aplikacji µTorrent

µTorrent Remote to funkcja, która umożliwia zarządzanie aplikacją µTorrent Classic do systemu Windows lub Mac na komputerze domowym. Po zakończeniu konfiguracji można szybko dodawać i usuwać pliki, a także rozpoczynać i zatrzymywać ich pobieranie na komputerze domowym z dowolnego miejsca i urządzenia.


W trosce o prywatność Twoich danych nie umożliwiamy rejestracji w naszej witrynie internetowej. Zamiast tego należy utworzyć konto z poziomu aplikacji µTorrent Android lub przeglądarki internetowej. Obie metody opisano poniżej.

Konfiguracja w aplikacji µTorrent Android

Krok 1

Zainstaluj aplikację µTorrent Android i otwórz ją na urządzeniu z systemem Android. Następnie otwórz aplikację µTorrent Classic na domowym komputerze z systemem Windows (ta metoda nie działa w przypadku komputerów Mac), a następnie dopilnuj, aby oba urządzenia — z systemem Android i systemem Windows — znajdowały się w tej samej sieci Wi-Fi. Stuknij ikonę komputera w prawym górnym rogu ekranu aplikacji µTorrent Android. Pojawi się okno z 4-cyfrowym kodem PIN.


Krok 2

Otwórz aplikację µTorrent Classic do systemu Windows na komputerze domowym i znajdź wyskakujące okno „Connect to your device” (Połącz z urządzeniem), a następnie wprowadź 4-cyfrowy kod PIN udostępniony na urządzeniu z systemem Android. Zakończono parowanie i możesz już dodawać, wstrzymywać, wznawiać i usuwać torrenty bez względu na to, gdzie jesteś. Aby udało się nawiązać połączenie zdalne, pozostaw włączony komputer domowy i uruchomioną komputerową aplikację µTorrent.


Uwaga: aby zainstalować aplikację µTorrent Classic do systemu Windows lub µTorrent Android, skorzystaj z tych łączy.

Konfiguracja w przeglądarce internetowej

Krok 1

Otwórz aplikację µTorrent Classic (do systemu Windows lub Mac) i przejdź do sekcji Options (Opcje) > Preferences (Preferencje) > Remote (Funkcja połączeń zdalnych).


Krok 2

Zaznacz opcję „Enable µTorrent Remote Access” (Włącz zdalny dostęp do aplikacji µTorrent), a następnie wybierz nazwę komputera (nazwa może być dowolna) i hasło. Kliknij „Apply” (Zastosuj) lub „Sign in” (Zaloguj się). Po wyświetleniu statusu „Accessble” (Dostępny) możesz uzyskać dostęp do aplikacji µTorrent Classic z przeglądarki pod adresem https://remote.utorrent.com, używając tej samej nazwy komputera i hasła. Uwaga: aby można było zdalnie połączyć się z aplikacją µTorrent Classic na komputerze domowym, musi on być włączony i musi być uruchomiona aplikacja µTorrent Classic.

Urządzenie jest niezgodne z µTorrent Web na komputery Windows.

Czy chcesz pobrać produkt µTorrent Web na komputery z systemem Windows?

[TAK]

[Nie, chcę opuścić tę stronę.]