Salamat sa pag-download.

  • Hintaying matapos ang pag-download.*
  • Paganahin ang µTorrent.dmg para i-install.
  • Gagana ang µTorrent Classic sa sandaling ma-install.

* Kapag hindi awtomatikong nagsimula ang iyong download, mangyaring subukang muli.


Hindi akma ang device mo sa µTorrent Web para sa Windows.

Gusto mo bang i-download ang µTorrent Web para sa Windows?

[OO]

[Hindi, mangyaring hayaan akong magpatuloy sa pahinang ito.]